45. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres

Ubytovanie

Jednolôžková izba Dvojlôžková izba
Yasmin 101 EUR 123 EUR
Hotel Centrum 59 EUR 69 EUR
Hotel Hilton 4* 94 EUR 115 EUR
Hotel Gloria Palac 3* 59 EUR 69 EUR
Hotel Chrysso 4* 89 EUR 79 EUR
Hotel Teledom 3* 59 EUR 69 EUR
Penzion Hradbová 3* 59 EUR 76 EUR
Hotel Golden Royal 4* 99 EUR 115 EUR
Hotel Bristol 4* 115 EUR 123 EUR

Ubytovanie
Zabezpečuje Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice
Gabriela Šujanová
Mobil: +421 918 622 533
tel.: +421 55 6806193, fax: +421 55 6806156
email: gabriela.sujanova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk

Termín rezervácie ubytovania je najneskôr do 14. 9. 2017
Ubytovanie je v termíne od 3. – 6. 10. 2017

Spôsob platby
Platby na účet realizujte až na základe zálohovej faktúry, ktorá bude vystavená najneskôr do 10 dní od odoslania on-line požiadavky

Číslo účtu pre platby bankovým prevodom
na účet: Progress CA, s.r.o.
Peňažný ústav: Sberbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4350 22 5 857/3100
IBAN: SK 14 3100 0000 00 435022 5857
BIC: LUBASKBX
Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

Potvrdenie ubytovania
Aby bola Vaša rezervácia garantovaná, je potrebné uhradiť sumu za celý pobyt. Následne po obdržaní platby za ubytovanie, Vám bude Vaše rezervácia potvrdená e-mailom.
Ďalšie náklady spojené s pobytom (minibar, parkovné atd.) si platí každý účastník pri odchode z hotela na hotelovej recepcii.

Stornopodmienky
Všetky zmeny týkajúce sa rezervácie ubytovania , prosím zasielajte písomne na sekretariát zjazdu.
V prípade zrušenia alebo skrátenia hotelovej rezervácie budú platiť nasledovné storno podmienky:

Do 3. 9. 2017 bez storno poplatku
4. 9. – 10. 9. 2017 30% z ceny zrušeného ubytovania
11. 9. – 16. 9. 2017 50% z ceny zrušeného ubytovania
17. 9. – 20. 9. 2017 80% z ceny zrušeného ubytovania
Od 21. 9. 2017 100% z ceny zrušeného ubytovania
Storno v deň príchodu 100% z ceny zrušeného ubytovania

Do začiatku kongresu ostáva

3. - 6. 10. 2017